• :

  , , , . , , .

  µ:

  • (PZH) - ,
  • -
  SELECT par.nazwa, par.jednostka, pp.wartosc, p.nazwa as pnazwa FROM ruprodukty p LEFT JOIN ruprodukty_parametry pp ON (pp.id_produkt = p.id) LEFT JOIN ruparametry par ON (par.id = pp.id_parametr) WHERE include = 'folie_techniczne' AND p.status = 0 AND par.status = 0

  Informacje techniczne:

  Folie techniczne
  µm18 - 300
  Szerokomm150 - 5 000

  Materiay do pobrania:

Copyright © P.W. Foliarex Sp. z o.o. Casus Design